100 let knihovního zákona

22. července uplynulo sto let od vydání prvního knihovního zákona - Zákona o veřejných knihovnách obecních.

V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před rokem 1919. Byly to knihovny především spolkové, které v řadě případů působily de facto jako knihovny veřejné ještě před vydáním vlastního zákona. Nicméně právě vydání zákona tuto proměnu dovršilo.

 

První knihovní zákon z roku 1919 znamenal také změny pro litovelskou knihovnu. Více v podrobném článku.