Čtení pomáhá Ptejte se knihovny Safer internet Noc s Andersenem Jsme členem SKIP Oficiální Facebook stránky
Přihlášení Cookies
více aktualit
Adresa:

Městská knihovna
nám. Svobody 675
784 01 Litovel

Telefon:

585 342 450

E-mail:

knihovna@knih-litovel.cz

Základní informace

budova knihovny

Zřizovatel: Město Litovel, nám. Přem. Otakara č. 778, 784 01  Litovel, IČO : 00299138

Název organizace: Městská knihovna Litovel
Sídlo a adresa: 784 01 Litovel, nám. Svobody 675
Knihovna je organizační složkou obce

Pobočky knihovny:

Součástí Městské knihovny v Litovli jsou její pobočky nacházející se v místních částech a to v:  Chořelicích,  Rozvadovicích,  Unčovicích,  BřezovéNasobůrkách,  VísceChudobíněMyslechovicích,  Nové Vsi,  Savíně a  Třech Dvorech.

Městská knihovna v Litovli je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních  a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.
Vymezení předmětu činnosti:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).
 4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 6. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 7. Poskytuje reprografické služby.
 8. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školami v obci.
 9. Při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou města Olomouce, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy.
 10. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.

ikona souboruZřizovací listina Městské knihovny LitovelVytvořeno 13.5.2013 12:33:28 | přečteno 5444x | pavel.zenozicka
 
předchozí další
Čtenářská pohoda
Budova knihovny
Křest knihy Milana Kreuzziegera
Radost
Dramaturg ČT Bedřich Ludvík a Pohádky pro otce a matky
Děti na besedě
Malování s Adolfem Dudkem
Křest knihy Tož bať Petra Lindušky
Mázhaus
Pasování prvňáčků na čtenáře s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Noc s Andersenem 2013
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pohled z přístavby výtahu v knihovně
Portál v 2. NP
Setkání regionálních autorů: Ivana Teshomeová
Scénické čtení 2012
Setkání s Jarmilou Cholinskou
Seznam právovárečných domů
Týden čtení
Výtah s novým schodištěm
Oddělení pro děti
Výtah v knihovně
Knihovna v létě
Pasování prvňáčků
Křest Hanácké konverzace
Kapřík Metlík 2014
Pasování prvňáčků na čtenáře
mesto klub mikroregion muzeum
 
Knihovna Litovel
load