Čtení pomáhá Ptejte se knihovny Safer internet Noc s Andersenem Jsme členem SKIP Oficiální Facebook stránky
Přihlášení Cookies
více aktualit
Adresa:

Městská knihovna
nám. Svobody 675
784 01 Litovel

Telefon:

585 342 450

E-mail:

knihovna@knih-litovel.cz

Pravidla pro práci s internetem

V obou odděleních je přístupný veřejný internet, který je pro registrované i neregistrované uživatele zdarma.


 1. Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem pro práci s internetem a dodržovat jeho ustanovení
 2. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovnic knihovny. 
 3. Uživatel je povinen se při příchodu ohlásit pracovnici knihovny a vyčkat na přidělení počítače. 
 4. Registrovaný čtenář musí předložit platný čtenářský průkaz, neregistrovaný uživatel platný občanský průkaz, z něhož pracovník knihovny vypíše jméno a příjmení, datum narození a adresu.Osobní údaje neregistrovaných uživatelů pracujících s Internetem eviduje pracovník knihovny jeden týden od data návštěvy uživatele na Internetu.
 5. Uživatel si může rezervovat místo osobně nebo telefonicky (585 342 450, kl.5). Stejným způsobem lze rezervaci zrušit. 
 6. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli soubory, ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů nebo restartovat počítač. 
 7. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem ani materiál takového obsahu na počítači zpracovávat. 
 8. Městská knihovna v Litovli neodpovídá za rychlost spojení, funkčnost webových stránek a problémy s přihlašováním do e-mailových schránek. 
 9. Uživatel je povinen nahlásit poruchu připojení internetu pracovnici knihovny. 
 10. Čas k užívání jednotlivých stanic je pro registrovaného uživatele omezen počtem volných počítačů. Neregistrovaný uživatel má nárok na přístup k počítači maximálně 2x denně po 30 minutách.
 11. U jednoho počítače může pracovat pouze jeden uživatel, ve výjimečných případech a se souhlasem pracovníka knihovny dva. 
 12. Uživatel odpovídá za škody vzniklé Městské knihovně v Litovli porušením „Provozního řádu pro práci s internetem“ v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. 
 13. Pokud je uživatel mladší 15 let, musí být řádným členem knihovny a je povinen předložit písemný souhlas rodičů. 
 14. V případě nedodržení některého ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit přístup uživatele k internetu. V případě hrubého porušení tohoto řádu bude postupováno podle příslušných ustanovení Knihovního řádu Městské knihovny v Litovli (viz odst. Pokyny pro využívání výpočetní techniky). 
 15. Městská knihovna v Litovli řádně odvádí poplatky za tiskové rozmnoženiny správci autorských práv DILIA. 
 16. Za přístup k internetu a použití počítače nejsou účtovány žádné poplatky. 
 17. Tisk dokumentů je zpoplatněn podle ceníku Městské knihovny v Litovli.

Internetová pracoviště

internetová pracoviště

internetová pracoviště

 
Internet pro děti

Internet pro děti

 
 
Vytvořeno 13.5.2013 12:34:42 | přečteno 2137x | pavel.zenozicka
 
předchozí další
Čtenářská pohoda
Budova knihovny
Křest knihy Milana Kreuzziegera
Radost
Dramaturg ČT Bedřich Ludvík a Pohádky pro otce a matky
Děti na besedě
Malování s Adolfem Dudkem
Křest knihy Tož bať Petra Lindušky
Mázhaus
Pasování prvňáčků na čtenáře s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Noc s Andersenem 2013
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pohled z přístavby výtahu v knihovně
Portál v 2. NP
Setkání regionálních autorů: Ivana Teshomeová
Scénické čtení 2012
Setkání s Jarmilou Cholinskou
Seznam právovárečných domů
Týden čtení
Výtah s novým schodištěm
Oddělení pro děti
Výtah v knihovně
Knihovna v létě
Pasování prvňáčků
Křest Hanácké konverzace
Kapřík Metlík 2014
Pasování prvňáčků na čtenáře
mesto klub mikroregion muzeum
 
Knihovna Litovel
load