PF 2021

Příjemné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2021 přejí našim milým čtenářům a čtenářkám litovelské knihovnice.

Vážení a milí čtenáři, litovelské knihovnice děkují za přízeň a podporu v náročném roce 2020 a přejí všem, aby rok následující přinesl naději na úspěšný návrat do "normálního" života. Hodně dobrého čtení!